Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Το Πείραμα του Ερατοσθένη 20-03-2017

Πληροφορίες για την πραγματοποίηση του πειράματος εδώ.https://drive.google.com/drive/folders/0B_EVceCrgwuGUEd1VC1iczdPMjg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου